Nog steeds mogelijk: een fiets van de zaak!

Een duurzame werkplek

Wist je dat je je werknemers nog steeds een fiets van de zaak kan aanbieden? Vaak wordt gedacht dat dit niet meer kan door de afschaffing in 2015 van de bekende regeling waarbij je als werkgever iedere werknemer  eenmaal in de 3 jaar een fiets mocht schenken (van maximaal € 749). Daarnaast kon je je werknemers nog de mogelijkheid bieden om de fiets te financieren vanuit bruto loon of vrije dagen. Gelukkig zijn er dus nog verschillende opties om fietsen naar het werk te stimuleren.

Fiets van de zaak|

We leggen je uit wat er mogelijk is. Dan kun je zelf bepalen welke weg je het meest aanspreekt. Wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat het een kleine moeite is om je werknemers te helpen bij een gezonde levensstijl!

Fietsen loont: investeer in gezonde werknemers

Werknemers die fietsend naar het werk komen zijn fitter, gezonder en minder vaak ziek*. Daarnaast zijn de vervoerskosten lager dan bus, trein of auto en bespaar je op parkeerplaatsen! Het is daarom slim om je werknemers aan te moedigen met de fiets naar het werk te komen. Het is een win-win situatie voor beide partijen.

Sinds de afschaf van de oude ‘Fiets-van-de-zaak’ regeling kun je als werkgever kiezen uit verschillende opties: fietsen regelen via de Werkkostenregeling (WKR) of via een belastingvrije kilometervergoeding in combinatie met een renteloze lening aan je werknemers voor de aanschaf van een fiets.

Fiets van de zaak regelen binnen de WKR

Je mag nog steeds een nieuwe fiets (gedeeltelijk) schenken als werkgever. Maar dit moet sinds 2015 passen binnen de norm van de WKR, waarbij alle onbelaste vergoedingen en verstrekkingen samen niet hoger mogen zijn dan 1,2% van de totale loonsom. De fiets moet dus concurreren met personeelsuitjes, telefoons, laptops, het kerstpakket en dergelijke. Bij een loonsom van € 500.000 is dit € 6000. Het is dus belangrijk goed op te letten dat je het maximale bedrag niet overschrijdt als werkgever.

Binnen de WKR zijn er meerdere wegen die je als werkgever kan bewandelen om je werknemers aan een fiets te helpen:

  1. Het aankoopbedrag van de fiets vanuit de belastingvrije ruimte vergoeden
    Zolang je de vrije ruimte (1,2% van de totale loonsom) niet overschrijdt, kun je als werkgever het aankoopbedrag van een fiets vergoeden. Er is geen maximaal aanschafbedrag en er zijn er geen voorwaarden over het gebruik van de fiets voor de werknemer waar je rekening mee hoeft te houden. Je kunt je werknemer dus bijvoorbeeld een dure elektrische fiets geven. En je werknemer is vervolgens niet verplicht deze fiets een deel van zijn werkdagen als vervoersmiddel voor woon- werkverkeer te gebruiken.
  1. De fiets als bestedingsdoel opnemen in een cafetariasysteem.
    Je kunt als werkgevers ook binnen de WKR de aanschaf van een fiets opnemen als bestedingsdoel in een cafetariasysteem (het kunnen kiezen van arbeidsvoorwaarden of beter gezegd het verruilen van arbeidsvoorwaarden). In overleg met je werknemers kunnen dan bronnen (zoals bv een overwerktoeslag of bovenwettelijke verlofdagen) ingezet worden voor de aanschaf van een fiets. De waarde van de uitruil gaat dan wel ten koste van de vrije ruimte van de Werkkostenregeling. Voorwaarden bij een cafetariasysteem zoals de realiteitswaarde, een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst, en dergelijke blijven van toepassing

Hier wordt dieper ingegaan op de mogelijkheid van het aanbieden van een fiets aan werknemers via de WKR en vind je meer informatie.

Buiten de WKR een fiets van de zaak regelen voor je werknemers

Als werkgever mag je fietsende werknemers belastingvrij een kilometervergoeding geven van 19 cent per kilometer voor woon-werkverkeer. Daarnaast mag je ook een rentevrije lenig verstrekken aan je werknemers voor de aanschaf van een fiets. Je werknemers kunnen vervolgens de kilometervergoeding gebruiken voor het aflossen van de lening: ze fietsen dus het aanschafbedrag van de nieuwe fiets zelf bij elkaar!

De tweede optie hoeft niet ten koste te gaan van de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR). En je kunt als werkgever zelf de regels bepalen zoals de maximale hoogte van het leenbedrag, de hoogte van de reiskostenvergoeding ( tot een maximum van 19 cent per kilometer), hoe vaak medewerkers een nieuwe fiets kunnen krijgen, welk deel van het aankoopbedrag je vergoedt en bijvoorbeeld het type fiets. De Belastingdienst stelt dus geen nadere eisen meer (zoals bij de oude regeling het geval was) waaraan medewerkers moeten voldoen om een ‘fiets van de zaak’ aan te schaffen.

Fietsenstalling

FietsenrekFietsrek fietssteun Batavus

Manutan helpt je graag

Als je als werkgever het fietsen naar ’t werk stimuleert mag je natuurlijk niet de stalling vergeten. Een medewerker die het gevoel heeft dat zijn rijwiel niet veilig staat en bovendien wordt blootgesteld aan de weerselementen, zal sneller weer voor de auto kiezen. In het assortiment van Manutan vind je verschillende oplossingen voor overkapte fietsenstallingen en fietsenrekken voor een nette stalling van je bedrijfsfiets.
Je kan natuurlijk ook de Helpdesk van Manutan bellen op 030-229 61 11 (toets 2), zij denkt graag met je mee en geeft vrijblijvend advies over de mogelijkheden.

* TNO onderzoek ‘Fietsen is groen, gezond en voordelig’ (2010)

Volg Manutan op