Van opbergbak tot HACCP: de belangrijkste regels voor voedselveiligheid

Veiligheid en hygiëne op de werkvloer

Als het om voeding gaat, is optimale zorg en hygiëne geboden. Dit uit zich door strikte regelgeving zoals de HACCP rondom de productie, het werken met voeding en de opslag ervan. In dit artikel zetten we de belangrijkste zaken rondom voedselveiligheid, HACCP en opslag door bijvoorbeeld opbergbakken op een rij.

Wet- en regelgeving rondom voeding

De overheid houdt de voedingsmiddelenbranche nauwlettend in de gaten. Logisch ook, want bedorven voedsel kan een hoop problemen veroorzaken. De Nederlandse Voedsel- Een Warenautoriteit (NVWA) is verantwoordelijk voor het toezicht op een veilige voedselproductie en -verkoop.

Tegelijkertijd zijn bedrijven zelf verantwoordelijk voor veilige en betrouwbare voedingsmiddelen. Bedrijven die zich met voedsel bezig houden, zijn dan ook verplicht om een voedselveiligheidsplan te hebben. Deze omvat onder andere:

  • De persoonlijke hygiëne van medewerkers
  • Hygiëne tijdens vervoer van grondstoffen
  • Maatregelen tijdens behandeling en verwerking
  • Verpakking
  • Opslag in voldoende schone, donkere ruimtes

Door dit voedingsplan, stroomlijn je werkprocessen, verklein je de kans op besmetting door bacteriën en vergroot je de veiligheid van het voedsel.

De HACCP en Hygiënecodes

De HACCP regels (Hazard Analysis and Critical Control Points) geven duidelijke richtlijnen om de voedselveiligheid te waarborgen. Door de regels te volgen loop je het hele productieproces na op mogelijke gevaren, waarna je aangeeft hoe je de verbonden risico’s beheerst.

Hierbij kan het om de volgende gevaren gaan:

  • Microbiologische gevaren zoals bacteriën, schimmels, virussen en parasieten
  • Chemische gevaren zoals schadelijke stoffen waaronder dioxines, zware metalen, schimmelgifstoffen en resten van bestrijdingsmiddelen
  • Fysische gevaren zoals glas, botdeeltjes en scherpe metaal- of houtdeeltjes

Door de HACCP te volgen signaleer je dus gevaren, analyseer je de impact en breng je in kaart wat je moet doen om de kans op gevaren te minimaliseren of naar een acceptabel niveau terug te brengen. Daarnaast zijn er ook nog de hygiënecodes die vooral door kleinere bedrijven worden gebruikt. Een hygiënecode bevat de regels voor voedselveiligheid en om de hygiëne te bewaken. Kijk voor een overzicht van de hygiënecodes op de site van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Meer weten over HACCP en werken met voeding? Lees dan ons blog Werken volgens de HACCP regels

HACCP regels naleven op de werkvloer

Om de richtlijnen ook in de praktijk na te leven, zijn er allerlei accessoires en hulpmiddelen. Hierbij is de veiligste keuze om te kiezen voor producten die aan de HACCP norm voldoen. Zo zijn er speciale prullenbakken en afvalzakhouders waarmee je afval eenvoudig scheidt en er “hygiënisch” mee omgaat. Vooral een recyclingstation is hier uitermate geschikt voor.

Daarnaast is goed schoonmaken (en houden) van ruimtes en werkoppervlakken erg belangrijk. Kies daarom voor schoonmaakmiddelen die dit zo gemakkelijk mogelijk maken. Zo zijn er speciale HACCP poetsdoeken, poetsrollen, reinigingsmiddelen en schoonmaakaccessoires zoals bezems.

Tot slot speelt ook de opslag van voeding een grote rol in de voedselveiligheid. Kijk daarom welke opslagmiddelen geschikt zijn om de voedingsmiddelen in kwestie te bewaren. Zo zijn er bijvoorbeeld ook speciale opbergboxen met deksel en voedselcontainers en speciale voedingsstellingen die aan de HACCP norm voldoen en die een goede opslag waarborgen.

Manutan werkt voor je (voedsel)veiligheid

Tot zover onze tips over HACCP en voedsel veilig opbergen. Meer weten? Bekijk dan ook onze andere blogs en bekijk ons assortiment opbergboxen, HACCP producten en nog veel meer. Zo dragen we bij aan veiliger, slimmer en natuurlijk prettiger werken.

Volg Manutan op