Een gezondheids- of veiligheidscampagne lanceren

Veiligheid en hygiëne op de werkvloer

Gebeuren er veel ongevallen bij jou op werk? Zijn veel werknemers afwezig? Dit kunnen signalen zijn dat een gezondheids- of veiligheidscampagne op de werkvloer hard nodig is. Lukraak wat e-mails sturen (zonder dat veiligheid echt is ingebed in de bedrijfscultuur) zet wellicht weinig zoden aan de dijk. Wat dan wél werkt? Dat lees je hier!

veiligheidscampagne

Waarom een campagne nuttig is

Een succesvolle campagne rond veiligheid en/of gezondheid zorgt dat er minder (langdurig) afwezigen zijn en er minder ongevallen gebeuren. Ook kun je als organisatie ermee naar buiten treden. Als je groots uitpakt, kan zo’n campagne je bedrijfsimago een boost geven, en dat doet dan weer wonderen voor de klantenwerving en het aantrekken van nieuwe medewerkers.

Veiligheids- of gezondheidscampagne plannen

Wie een veiligheids- of gezondheidscampagne op poten wil zetten, heeft vanzelfsprekend een plan van aanpak nodig. Dit zijn de mogelijke stappen:

  • Het doel bepalen (bijvoorbeeld ‘medewerkers aanmoedigen om altijd beschermende kleding te dragen’ of ‘het aantal ongevallen terugdringen met 10%’). Als je concrete doelstellingen hebt, kun je na afloop het resultaat meten en kijken hoe succesvol de campagne eigenlijk was.
  • Je campagne een naam geven om de herkenbaarheid te vergroten en structuur te geven aan eventuele losse initiatieven die al binnen het bedrijf bestaan.
  • De doelgroep bepalen (die is vooral belangrijk voor de strategie: als je bijvoorbeeld op jonge medewerkers mikt, moet je vooral online actief zijn).
  • De hoofdboodschap bepalen.
  • Momenten en middelen bepalen om over de campagne te communiceren.

Geen groot budget nodig

Voor een veiligheidscampagne is een groot budget niet noodzakelijk. Als je even erover nadenkt, besef je immers dat je al veel communicatiekanalen ter beschikking hebt! De meeste organisaties hebben een intranet, maar ook ‘all staff’-e-mails of het mededelingenbord zijn prima geschikt om ruchtbaarheid te geven aan je campagne.

Eenvoudig en doeltreffend: postercampagne

Veiligheid draait vaak om (beter) informeren, en daarom is een postercampagne in veel gevallen een heel doeltreffend middel. Hang posters op risicovolle plekken op, en zet ze eventueel kracht bij met ondersteunende folders. Deze werkwijze werkt bijvoorbeeld goed om medewerkers aan te moedigen om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken (zoals een veiligheidsbril opzetten en handschoenen dragen). Daar bestaan uiteraard pictogrammen voor, maar posters zorgen gegarandeerd voor extra aandacht!

Nog ideeën of hulpmiddelen nodig om je campagne in goede banen te leiden? Onze helpdeskmedewerkers adviseren je graag.

Volg Manutan op