48 veiligheidspictogrammen en hun betekenis in één overzicht

Veilige werkplek

Pictogrammen en signalisatieborden spelen een belangrijke rol bij veiligheid op de werkvloer. Door de signalerende werking zie je tenslotte meteen wat wel of juist niet kan, waar bescherming nodig is en of je moet oppassen voor bepaalde risico’s. Tijd dus om even snel je kennis op te frissen met onderstaand veiligheidspictogrammen overzicht.

||||||

9 gebodsborden over veiligheidskleding

Met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidskleding verklein je de kans op een bedrijfsongeval. Onderstaand de belangrijkste pictogrammen rondom veiligheidskleding.

Veiligheidshelm_Verplicht
Veiligheidshelm verplicht
Handschoenen verplicht
Handschoenen verplicht

 
Gehoorbescherming_Verplicht
Gehoorbescherming verplicht
Veiligheidsschoenen_Verplicht
Veiligheidsschoenen verplicht
Veiligheidsbril verplicht
Veiligheidsbril verplicht
Veiligheidskleding verplicht
Veiligheidskleding verplicht
Adembescherming verplicht
Adembescherming verplicht

Masker verplicht
Masker verplicht
Overschoen_Verplicht
Overschoenen verplicht

 

6 veiligheidsborden bij brandpreventie

Op het moment dat brand uitbreekt wil je zo snel mogelijk actie ondernemen en/ of het pand verlaten. Onderstaand de pictogrammen die bijdragen aan de brandpreventie.

Brandblusser
Locatie brandblusser
Brandslang
Locatie brandslang

 
Brandalarmknop
Brandalarmknop
Nooduitgang
Nooduitgang
Blusdeken
Blusdeken
Alarmtelefoon
Alarmtelefoon

 

6 pictogrammen voor bij een calamiteit of evacuatie

Tijdens een calamiteit of bedrijfsongeval telt elke seconde. Belangrijk dus dat jij weet waar je de hulpmiddelen kunt vinden. Onderstaande pictogrammen helpen je sneller in actie te komen.

Verzamelplaats
Verzamelpunt
EHBO
Eerste hulp
AED
AED
Locatie brancard
Locatie brancard
Veiligheidsdouche
Veiligheidsdouche

 
Oogdouche
Oogdouche

 

6  waarschuwingsborden voor een veilige werkomgeving

Veiligheid op de werkvloer valt of staat met duidelijke waarschuwingen. Onderstaand de meest voorkomende pictogrammen rondom veiligheid en risico’s op de werkplek.

 
Elektrische spanning
Gevaarlijke elektrische spanning in dit gebied

  
 
Gevaarteken
Algemeen waarschuwingsteken voor gevaar
Laserstraling
Pas op voor laserstraling

 

Waarschuwingsbord opgelet heftrucks

Struikelgevaar
Verhoogd struikelgevaar in dit gebied
Slipgevaar
Verhoogde kans op uitglijden

 

9 veiligheidspictogrammen over gevaarlijke en/ of chemische stoffen

Bij het werken met gevaarlijke en/ of chemische stoffen is maximale voorzichtigheid geboden. Zorg daarom voor een heldere waarschuwing met onderstaande symbolen voor gevaarlijke stoffen.

Explosiegevaar
Explosiegevaar

 
Brandgevaarlijke stoffen volgens ISO 7010
Brandgevaarlijke stoffen volgens ISO 7010

 
Giftige stoffen
Gevaar voor giftige stoffen volgens ISO 7010

 
Bijtende stoffen
Pas op voor bijtende stoffen

 
Risico van radioactieve stoffen
Risico van radioactieve stoffen

 
Oxyderende stoffen
Pas op voor oxyderende stoffen

 
Schadelijke stoffen
Pas op voor schadelijke gevaarlijke stoffen

 
Gevaar voor biologische besmetting
Gevaar voor biologische besmetting
Warm oppervlak
Pas op warm oppervlak

6 verbodsborden die vertellen wat je niet mag

Weten wat je niet mag is vaak net zo belangrijk als weten wat je wel mag. Onderstaand de meest voorkomende verbodsborden.

Openvuur verboden
Open vuur niet toegestaan

 
Verboden voor voetgangers
Voetgangers niet toegestaan in dit gebied

 
Verboden voor onbevoegden
Verboden voor onbevoegden

 
Niet blussen met water
Niet blussen met water
Geen drinkwater
Water niet drinkbaar
Verboden eten en drinken
Verboden te eten en te drinken

6 Pictogrammen machineveiligheid

Machines zijn in veel werkplaatsen onmisbaar, maar brengen ook de nodige risico’s met zich mee. Waarschuw werknemers en gasten daarom met onderstaande pictogrammen.

Draaiende tandwielen
Pas op met ledematen, draaiende tandwielen in machine
Gevaar draaiende onderdelen
Gevaar draaiende onderdelen
Transparante beschermende laag aan de achterzijde.

Gevaar opstartende installatie
Pas op voor automatisch startende machines volgens ISO 7010
Verboden in te schakelen
Verboden in te schakelen
Gasfles
Gevaarteken gasfles

Manutan werkt voor jouw veiligheid

Wil je meer weten over veiligheidspictogrammen, waarschuwingsborden of tips voor veiliger werken? Bekijk dan ook onze andere blogs over Veiligheid op de werkvloer en ontdek ons assortiment signalisatieborden en veiligheidsborden.