Ladder of steiger kiezen? Tips om veilig op hoogte te werken

Valgevaar is een van de grootste  risico’s voor een arbeidsongeval. In Nederland gebeuren er jaarlijks op het werk zo’n 160 ongevallen met een ladder. In 1 op 5 gevallen leidt dit tot blijvende of dodelijke letsels. Het goede nieuws is dat het aantal ongevallen met ladders in Nederland lager is dan in andere Europese landen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de hogere eisen die we in Nederland stellen aan ladders en trappen. In dit blog lees je tips over het kiezen van een ladder of steiger en het gebruik ervan.

 

 

Valgevaar voorkom je door de werkplek veilig en ordelijk in te richten en de arbeidsmiddelen veilig op te stellen en op een juiste manier te gebruiken. Maatregelen en voorzieningen die hiervoor kunnen dienen, staan beschreven in de Arbowet, Arbobesluit en Arbocatalogi. Een compleet overzicht over werken op hoogte vind je hier. Lees hier alles over de meest gevaarlijke valcategorieën.

Hoe kies je het beste klimmateriaal?

Onder klimmaterialen wordt verstaan: alle producten die gebruikt worden om te werken op hoogte of het verkrijgen van toegang op hoogte, zoals opstapkrukjes, trappen, ladders, platforms en steigers.

 • Een opstapkruk is slechts een hulpmiddel voor het reiken naar een hoogte van minder dan 3 meter.
 • Een trap heeft een maximaal bereik van 5 meter.
 • Een ladder heeft een maximale stahoogte van 7,5 meter. De statijd mag maximaal 2 uur zijn en de reikwijdte niet meer dan 1 meter.

Opstapjes, krukjes, ladders, loopbruggen en dergelijke zijn eigenlijk niet om op hoogte te werken, maar om op hoogte te komen. Het zijn de platformen, steigers en hoogwerkers die mensen goed beschermen tegen vallen en waarop je dus kunt werken.

 Op hoogte komenLoopbrug

Om op hoogte te komen (en dus niet om er te werken) heb je de volgende mogelijkheden:

 

 

 

RolsteigerOp hoogte werken

Het werken op hoogte kan op verschillende manieren:

Europese en Nederlandse normen

Volgens Europese regelwetgeving is bij klimmateriaal de norm EN131 vereist. De Nederlandse regering heeft echter besloten dat deze norm onvoldoende veiligheid biedt. In Nederland moeten om die reden alle ladders, vouwladders en trappen voldoen aan het Besluit Draagbaar klimmaterieel uit de Warenwet.

Daarnaast geldt voor klimmateriaal dat professioneel gebruikt wordt, de norm NEN 2484. Deze norm bevat aanvullende testen die niet opgenomen zijn in de Warenwet, bijvoorbeeld belasting- en duurzaamheidstest.

Voor opstapjes en opstapbordessen zijn minimale eisen geformuleerd. Deze staan in de norm NEN-EN 14183

De norm EN-ISO 14122 is van toepassing op overstapbordessen, vluchtladders en gevelladders.

Voor rolsteigers geldt de kwaliteitsnorm EN 1004. De regels en richtlijnen voor opbouw en gebruik van rolsteigers zijn vastgelegd in de norm EN 1298.

Leidraad Veilig werken op hoogte

Overigens heeft VNO-NCW samen met onder meer FME-CWM (metaal), AVBB (bouw) en OSB (schoonmaak) een ‘Leidraad Veilg werken op hoogte‘ ontwikkeld. Dat is een handreiking voor werkgevers en werknemers bij het beoordelen van de vraag of het gebruik van de ladder als werkplek geoorloofd is. Over deze leidraad werd ook met de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP en met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeenstemming bereikt.

11 veiligheidtips voor op de ladderaltrex reformladders

 1. Lees indien nodig de gebruiksaanwijzing of handleiding en gebruik de ladder niet voor andere doeleinden.
 2. Controleer voor gebruik of de ladder gekeurd is en/of er geen gebreken zijn aan de ladder.
 3. Plaats de ladder op een stevige en vlakke ondergrond en gebruik eventueel een laddermat voor betere ondersteuning
 4. Gebruik een muurafhouder om de juiste afstand tussen de muur en de ladder te bepalen.
 5. Klim altijd met het gezicht naar het klimmaterieel toe.
 6. Sta altijd met 2 voeten en met geschikte schoenen op de ladder en nooit hoger dan de aangegeven sport/trede.
 7. Indien je langer op dezelfde sport moet staan, is het gebruik van een ladderbordes aan te raden.
 8. Houdt zoveel mogelijk de handen vrij of gebruik een caddy voor de opslag van uw werkmateriaal.
 9. Reik niet verder dan 1 armlengte van de ladder, verplaats anders de ladder voor een betere werkhouding.
 10. Gebruik de ladder niet door meerdere personen tegelijkertijd.
 11. Laat een ladder nooit onbeheerd in gebruiksstand achter.

Met bovenstaande informatie heb je een goede indruk van wat er bij het kopen van ladders, krukjes en steigers komt kijken. Klik hier om het volledige assortiment op Manutan.nl te bekijken. Als je alle details over de aankoop van klimmaterieel wilt weten, kun je mailen met onze experts of bellen naar 030 229 61 11. Wij helpen je graag verder.

Heb je nog tips of  vragen over klimmateriaal dan hoor ik dat graag!

Lees ook:
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur

Vraag het de expert