homesectoroverzichtOnderwijsCoronamaatregelen

Coronamaatregelen

Belangrijkste regelgeving & richtlijnen voor onderwijs, kinderopvang en crèches

Nu de corona uitbraak redelijk onder controle lijkt, worden er steeds meer maatregelen vanuit de overheid versoepeld. De basisscholen, kinderopvang en crèches zijn weer open en per 1 juni gaat ook het voortgezet onderwijs naar alle waarschijnlijkheid weer open. Dit vergt heel veel aanpassingen binnen de scholen en op de manier van lesgeven zoals we die als vanouds gewend waren. Maar hoe doe je dat op een veilige manier? Het RIVM heeft speciaal voor het onderwijs richtlijnen uitgegeven. Daarnaast zijn er door verschillende instanties protocollen opgesteld die praktische aspecten omtrent veiligheid en hygiëne beschrijven.

Hieronder bespreken we een aantal van de belangrijkste richtlijnen en protocollen.

Algemene richtlijn veiligheidsrisico's RIVM

 • Tussen basisschoolleerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Op het voortgezet onderwijs is dit anders, daar moet de 1,5 meter wel in acht genomen worden. Hierdoor kunnen er op het voortgezet onderwijs zich slechts een derde of een kwart van de leerlingen tegelijk op school aanwezig zijn.
 • Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Op de crèches en kinderdagverblijven geldt: volwassenen en kinderen van 0 tot 4 jaar hoeven geen afstand te bewaren.
 • Kinderen vanaf 4 jaar dienen wel de 1,5 meter afstand te bewaren van begeleiders.
 • Scholen melden zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (corona) hebben.

Hygiëne en schoonmaak

De nadruk ligt uiteraard op hygiëne. Er wordt geadviseerd om op school en in ieder klaslokaal desinfecterende handgel, zeeppompjes, papieren handdoekjes en oppervlakte sprays te hanteren. De leermiddelen, speelgoed en speelmaterialen, tablets, tafeltjes en bureaus moeten bij gebruik door meerdere leerlingen regelmatig ontsmet worden. Ook materialen die door meerdere leerkrachten worden gebruikt, moeten worden ontsmet. Daarnaast dienen de scholen dagelijks intensief schoongemaakt worden, liefst meerdere malen per dag. Op de kinderdagverblijven en crèches moeten verzorgingskussens, thermometers, spenen en potjes na elk gebruik grondig aangepakt worden.

Looproutes aanbrengen en hanteren

De scholen moeten hun ruimte optimaal benutten en looproutes uitzetten, waar mogelijk eenrichtingsverkeer. Hebben de leslokalen eigen buitendeuren? Gebruik deze dan voor brengen en halen van de kinderen.
Heeft de school meerdere ingangen? Geef dan aan per in- en uitgang welke leerlingen die gaan gebruiken. Heeft de school maar één ingang, gebruik die dan in fases. Dit kan met een bel, maar dit kan ook met vastgestelde tijdstippen per groep.

Voor de fietsenstallingen en kelders moeten looproutes uitgezet worden. Eventueel met het afbakenen van vakken zodat de leerlingen weten waar ze hun fiets moeten plaatsen of moeten wachten om gefaseerd de fietsen te stallen.

Daarnaast zullen in het voortgezet onderwijs de leraren van lokaal wisselen in plaats van de leerlingen, zodat grote leerlingenstroom op de gangen vermeden wordt.

Wegbrengen en ophalen

Voor het wegbrengen en ophalen worden vaste plekken aangewezen. Het onderwijspersoneel zal buiten staan om dat in goede banen te begeleiden.

Daarvoor zijn er specifieke maatregelen van kracht:

 • Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school.
 • Leerlingen worden door maximaal één volwassene weggebracht en opgehaald.
 • Scholen zorgen ervoor dat er gespreide breng- en haaltijden worden ingesteld.

Datzelfde geldt ook voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen gaan bij aankomst direct de school binnen. Iedereen die in een straal van 8 kilometer van school woont, wordt verzocht het openbaar vervoer zoveel mogelijk te vermijden en zoveel mogelijk op de fiets te komen of door de ouders gebracht te worden.

Jassen en kapstokken

Kluisjes kunnen beter niet meer gebruikt worden.

Voor het ophangen van de jassen zijn een paar opties:

 • De leerlingen hangen hun jassen over hun eigen stoel.
 • De leerlingen maken gebruik van kapstokken van meerdere lokalen.

Personeels kamer

Wanneer de personeelskamer groot genoeg is, dan kunnen de leerkrachten met ten minste twee stoelen tussen iedere leerkracht in, de personeelskamer gebruiken.
Lunch zal in de eigen lokalen genuttigd worden en na lestijd moet iedereen direct naar huis.

Pauze

De groep leerlingen (of cohort) waaraan lesgegeven wordt, blijft hetzelfde in de pauze. De pauzes worden per groep gescheiden gehouden en de lunch wordt in de lokalen genuttigd. De leerlingen mogen het schoolplein niet verlaten.

Eerste hulp bij ongelukken

Lichte medische handelingen kunnen zonder bescherming worden uitgevoerd. Wanneer er bij een medische handeling meerdere volwassenen betrokken zijn, dan moeten de personeelsleden beschermingsmiddelen dragen.

Ziekteverschijnselen en thuisblijf regels

Als een leerling corona verschijnselen vertoont, moet de temperatuur van een leerling opgemeten worden. Als die mogelijkheid er binnen school niet is, wordt de leerling naar huis gestuurd om daar de temperatuur op te meten. Ouders moeten bij ziekteverschijnselen onmiddellijk hun kinderen komen ophalen van school.
Verder hanteren de scholen dezelfde door de RIVM samengestelde richtlijnen en adviezen met betrekking tot corona klachten en thuisblijf regels die voor iedereen in Nederland geleden.

Schoolreisjes en aanverwante schoolzaken

Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door. Kinderen mogen niet meer trakteren en er zal veel aandacht zijn voor buitensport in plaats van gymnastiek in de gymzaal. Hulp-, voorlees-, knutselouders en alle ouders/verzorgers die zich op vele andere manieren inzetten op de scholen, mogen alleen nog ondersteuning op afstand bieden. Ook zij mogen namelijk de school niet meer betreden. De oudergesprekken zullen ook digitaal of telefonisch plaatsvinden.

Vragen? Neem contact op met Manutan

Heb je na bovenstaande informatie nog vragen? Of heb je hulp nodig bij het vinden van de juiste producten die je helpen bij het doorvoeren van deze maatregelen? Heb je advies nodig voor de inrichting van je onderwijsinstelling? Neem dan contact op met onze specialisten, zij helpen je graag verder.

Neem contact op

Onze productspecialisten helpen je graag

Heb je hulp nodig bij het kiezen? Of heb je iets nodig wat niet standaard in ons assortiment zit? Of wil je advies over de inrichting van je onderwijsinstelling of kinderdagverblijf? Onze adviseurs staan voor je klaar!