3 goede redenen om te investeren in ergonomie

Ergonomie op de werkvloer

Ergonomie bevordert het welzijn van teams en het voorkomen van risico’s. Bovendien heeft ergonomie een directe impact op de preventie van beroepsziekten. Hieronder ontdek je 3 goede redenen om binnen je onderneming voor een ergonomische aanpak te kiezen.

Reden nr. 1: Arbeidsonderbrekingen kosten een onderneming veel geld

Een werknemer die aan een SSA(1) lijdt, kost zijn onderneming veel geld.  Vanuit de gedachte dat voorkomen beter is dan genezen, bieden ergonomisch ontworpen werkposten de juiste oplossing voor de oorzaken van ziekteverzuim.

Reden nr. 2: Wie comfortabel kan werken, presteert beter

Een ergonomische werkpost verlicht de vermoeidheid op het werk en dat beïnvloedt de werksfeer onmiddellijk.  Een werknemer met een goed ingerichte werkpost kan gemakkelijker omgaan met een tijdelijke werkoverlast!

Reden nr. 3: Kleine details maken een groot verschil

Ergonomie op het werk kan begrepen worden als het aanpassen van apparatuur, om de lichamelijke belasting te verminderen of bewegingen te vergemakkelijken, maar het is niet alleen dat … Een betere verlichting, meer aandacht voor de werkhouding, de luchttemperatuur of de zuiverheid zijn allemaal zaken die veeleer om bewustwording vragen dan om zware investeringen! Een werkpost die van meet af aan goed doordacht is, laat overigens toe om een juiste meubelkeuze te maken, zonder dat dit noodzakelijkerwijze de kosten verhoogt!

En als we nu eens een ergonoom zouden inschakelen?

De ergonoom is gespecialiseerd in ergonomie op het werk en oefent zijn activiteiten zowel op kantoor als op industriële locaties uit. Door zijn vele vaardigheden (psychologie, ergonomie, akoestiek …) kan hij de balans opmaken van een werkpost en aanbevelingen doen om een situatie te verbeteren.
Men kan een beroep doen op een ergonoom om een beroepsrisico te bestrijden, de werkpost van een medewerker met beperkte mobiliteit aan te passen of voordat men een nieuwe werkplaats inricht …

(1) Spier- en skeletaandoening

Volg Manutan op